Toradar

Voss Ungdomslag

Skipa i 1890

Torader

Oppstart toradarskulen onsdag 26 august 2015, kl 18:00 i Ungdomshallen

Toraderskulen i Voss Ungdomslag har faste øvingstimar i Ungdomshallen måndag, tysdag og onsdag. Med samspel enklte veker.

Innstruktør på toradarskulen er Kristoffer Kleiveland.

Kontakt oss dersom du ynskjer å vere med å læra å spela toradar, eller om du kan det men vil læra meir

Annakvar onsdag er det og toradar/trekkspel klubb i Ungdomshallen for dei som har spela ei stund og ynskjer å spela i lag med fleire og læra nye låtar.